Lystfiskeri langs kysten på Fyn om foråret: Fiske- indsats, fangster, demografi, adfærd og holdninger

Buch

Denne rapport sammenfatter en undersøgelse af lystfiskeriet langs kysten på Fyn gennemført i foråret 2017. Undersøgelsen blev finansieret af den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeristyrelsen via projektet ”For-bedring af forvaltningsgrundlaget for bestande i det rekreative fiskeri” samt af Fisketegnsmidlerne (Projekt ”Lystfiskeradfærd og socioøkonomi”) under Udenrigsministeriet.

Jan Hald Kjeldsen og Martin Jensen fra Havørred Fyn sekretariatet og Søren Knabe fra Vandpleje Fyn takkes for godt samarbejde i forbindelse med planlægningen af undersøgelsen. Jon Helge Vølstad fra Havforsknings-instituttet (HI), Norge takkes ligeledes for input til opstarten af undersøgelsen. Michael Schwinn skal have en stor tak for hjælp med tysk oversættelse af spørgeskemaer og e-mails. Vi retter også en tak til gruppen af såkaldte ”nøglefiskere” på Fyn, som har leveret ekstra data og generelt en stor indsats i forbindelse med denne og andre undersøgelser af kystfiskeriet på Fyn. Ligeledes vil vi takke de fiskeudstyrsbutikker på Fyn som sponsorerede gavekort til udtrækning blandt deltagerne i internet- spørgeundersøgelsen (Go Fishing, Ækvator Sport, Jan og Bos Lystfiskershop samt Michaels Jagt og Fiskeri). Endelig skal der lyde en stor tak til de mange lystfiskere som lod sig forstyrre under deres fiskeri for at deltage i undersøgelsen.

Skov, C., Gundelund, C., Arlinghaus, R., Hartill, B., Olesen, H. J., Aarestrup, K., Koed, A. (2019). Lystfiskeri langs kysten på Fyn om foråret: Fiske- indsats, fangster, demografi, adfærd og holdninger. DTU Aqua-rapport nr. 339-2019


Veröffentlicht : 2019
Erschienen in : DTU Aqua-rapport nr. 339-2019